Šećerna bolest ili dijabetes ( diabetes mellitus) je hronični , neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše povišenim nivoom glukoze u krvi.
Danas se ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja, što je posledica modernog načina života kada se insulin ne proizvodi dovoljno ili je smanjena osetljivost receptora na njega. U najvećoj meri se javlja u starijem životnom dobu kao posledica opštih degenerativnih i sklerotičnih promena u organizmu. Kod mlađih osoba nastaje usled genetskih poremećaja ili oštećenja pankreasa.
Činjenice:
- Dijabetes je peti vodeći uzrok smrti u Srbiji.
- Kod oko 30% obolelih bolest još uvek nije otkrivena.
- Polovinu obolelih čini radno sposobno stanovništvo
- Često se otkriva slučajno, kada je bolest uznapredovala i komplikacije već nastale
Najčešći simptomi su:
* Velika žeđ
* Učestalo mokrenje
* Veliki umor
* Nagli gubitak telesne mase
* Zamagljen vid
* Teže zarastanje rana
Iako u mnogome zavisi od genetskih faktora, dijabetes se može sprečiti zdravom ishranom i aktivnim načinom života. Pored svega, rano otkrivanje doprinosi sprečavanju nastanka komplikacija.